środa, 22 listopada 2006
Refleksja

Ballada o słonym morzu - konkurs

Ogłaszam niniejszym mały konkurs na komiksową balladę dziejącą się nad morzem, lub z nim ogólnie związaną.
Góra 5 plansz.
Najlepszy scenariusz zostanie narysowany :-)

niedziela, 19 listopada 2006
Antyklerykalizm chce mi zajumać miejsce pracy

Geneza ludzkich kompleksów dzisiejszej dekady jest jasna i zawiera się w czterech głównych obszarach.

1. Stusunek do śmierci.
Wyrugowanie spraw związanych z odchodzeniem z tego padołu ze sfery publicznej, które wpływa następnie na skrzywienie indywidualnego postrzegania śmierci, które sprowadza się w efekcie do tego, by uporczywie o niej nie myśleć i tym samym odrwić siebie samego, że to rodzaj złego snu, który dobrze jest od siebie odpędzić, powoduje że przedmiotem kultu staje się człowie młody, zdrowy i w pełni sił. Taki gość dobrze, jeżeli jest też bogaty, bo dzięki temu może się regenerować za pomocą różnych terapii, by możliwie jak najdłużej trzymać się z dala od biologicznej starości.

2. Indywidualizm.
Przesunięcie akcentów z ukierunkowania na wspólnotę (rodzinna, lokalną etc.), na indywidualizm, który żąda by każdy byłjedyny w swoim rodzaju, paradoksalnie zniewala jednostkę, każąc jej podążać za trendami i modą, także tymi, które w powszechnej świadomości są w danej chwili kontestacyjne wobec mainstreamu.
Efekt - stadne działania indywidualistów tudzież błędne koło, które polega na ciągłym internalizowaniu przez grupę trendów, które ta grupa sama generuje co jakiś czas jako indywidualistyczne.

3. Mądrość.
Zdolność do rozróżniania, jakie życie będzie "dobre" i co w życiu jest wartościowe, zamieniono w wiedzę "jak coś działa". Dodatkowo rosnąca w tempie wykładniczym specjalizacja wymusiła koncentrację na pewnych wybranych obszarach owej wiedzy, która w innych, dotąd niezgłębionych, jest zerowa lub co najwyżej powierzchowna. Tak wąski obszar umiejętności aby był sprzedany, potrzebuje atrakcyjnego opakowania. Stąd pojawia się zapotrzebowanie na atrakcyjny wygląd i przebojowe, pewne siebie zachowanie.

4. Filozoficzny stosunek do pojęcia "prawdy".
Rewolucja relatywistyczna + rewolucja przemysłowa oddziałują także na sferę praktyczną, rozbijając postrzeganie człowieka na części i wzmacniając ogólne przekonanie, że ani nie można całościowo ogarnąć rzeczywistości, by coś o niej powiedzieć kategorycznie (vide relatywizm), ani nie da się połapać we wszystkich obszarach praktycznych (vide rewolucja przemysłowa).
Efekt - kolejne wzmocnienie podejścia specjalizacyjnego i indywidualistycznego.

Suma summarum wynikałoby, że idealny osobnik nowoczesnego świata to człowiek młody, atrakcyjny zewnętrznie i sprawny fizycznie, dobrze sytuowany, specjalista w konkretnej dziedzinie, elastyczny w swych przekonaniach, nadążający za trendami.

Zgadza się? Zgadza. Voilla!